Een ogenblik geduld a.u.b.

Derde personeelsmonitor universiteit Leiden

door B. Heerder

De personeelsmonitor, waarvoor medewerkers in maart een vragenlijst konden invullen, is beschikbaar. De respons was goed: 54% van de medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld, een prima score.

Een greep uit de punten De komende maanden wordt deze derde personeelsmonitor in de diverse universitaire gremia besproken. Op basis daarvan worden vervolgstappen beraamd. Een kleine greep uit het eindrapport: •Het beeld is overwegend positief met hoge scores voor tevredenheid, betrokkenheid en vitaliteit. Het werken bij de universiteit wordt prima gewaardeerd: 7,6. •Punten van aandacht zijn: roddelen is ten opzichte van 2012 aanzienlijk toegenomen en ook nu is men wat minder te spreken over het loopbaan- en scholingsbeleid. Verder wordt de mogelijkheid van het opnemen van sabbaticals als onvoldoende beoordeeld. •Een aantal vragen in de monitor betrof het thema ‘werkdruk’. Die wordt bij de universiteit als geheel niet als extreem hoog ervaren. Medewerkers geven wel aan dat ze ná werktijd last hebben van enige stress, als uitvloeisel van de druk van het werk.